Jan 22, 2021

Makosa yanayofanywa na wanawake wengi katika mahusiano ya kimapenzi

 Hakuna kitu kizuri kwenye uhusiano kama kuishi vizuri, uhusiano usiwe na ugomviugomvi wa kila mara. Kila mmoja aujue wajibu wake kwa mwenzake, amsome mwenzake ni mtu wa aina gani ili kuweza kujua namna ya kuishi naye. Mathalan ni vyema kumsoma mwenzi wako kama ni mtu wa hasira sana, ujue namna ya kuishi naye. Anapokuwa na hasira, usimueleze kosa lake au kumkosoa. Subiri hasira zitakaposhuka, mueleze katika lugha rafiki na hapo utakuwa umeepusha mengi.

Kumueleza mtu makosa yake katika wakati ambao naye ana hasira, utasababisha hasira zimpande zaidi na kusababisha hata ugomvi mkubwa hivyo busara zaidi zinapaswa kutumika. Mjue mwenzi wako ni mtu wa aina gani kisha ishi naye kwa staili unayoona inafaa. Kuna makosa mengi ambayo huwa wapendanao wanayafanya lakini katika makala haya leo nitazungumzia makosa ambayo ni hatari na yanafanywa na wanawake kwa wanaume wao.

Kung’ang’ania jambo
Mara nyingi wanaume huwa hawapendi kuona mwanamke anang’ang’ania jambo moja kwa muda mrefu. Hawapendi kuona mwanamke anashinikiza jambo kwa kiasi ambacho kinamnyima amani. Hata kama unajua upo sahihi, mwanamke unapaswa kutoonesha uking’ang’anizi kwa mwanaume wako. Mueleze mara moja jambo, mara ya pili ukiona hakuelewi muache kwanza.

Anakuwa anapima jambo lako na wakati mwingine akili yake inakubaliana na kile unachomueleza lakini namna unavyomng’ang’ania, unavyomshinikiza anaweza akajisikia vibaya. Mueleze mara moja, mara ya pili kisha wewe hamia kwenye mada nyingine. Utamkumbushia tena kesho au kesho kutwa na si lazima utake jambo hilo umueleze siku hiyo na siku hiyohiyo upate jibu la kueleweka. Anaweza asikuelewe siku hiyo lakini kesho yake ukaona mwenyewe ametekeleza katika namna fulani lile jambo ulilokuwa unamueleza.

Kujilinganisha
Hili nalo ni kosa kubwa ambalo linafanywa pia hata na wanaume lakini zaidi wanawake. Baadhi ya wanawake wana kasumba ya kupenda kujilinganisha maisha ya wenzao na kutaka wafanyiwe na wenzi wao. Hili ni kosa. Uhusiano wenu unapaswa kuwa wenu.

Msiwaige watu wanavyoishi, usijaribu kujilinganisha nao halafu ndio utake kufanana
nao, ishini maisha yenu, wekeni ndoto zenu mnazotaka kuzifikia. Mathalan unataka uwe na mapazia, makochi au rangi nzuri ya nyumba, mavazi na kadhalika, wekeni mikakati yenu na mjue namna ya kufikia mafanikio yenu. Msilaumiane kuyakosa mafanikio. Tengenezeni mfumo wa kuyafikia malengo yenu katika muda muafaka.

Ubize na marafiki
Hili nalo ni tatizo. Wapo baadhi ya wanawake ambao wanajisahau. Kipaumbele cha maisha yao wanakitoa kwa marafiki au familia na kumfanya mwanaume wake kama mtu wa ziada. Unapaswa kumpa thamani mwanaume wako kuliko mtu mwingine yeyote. Onesha jinsi unavyomheshimu, anapofika nyumbani hata kama ulikuwa na mazungumzo na marafiki au wageni wowote basi onesha kumjali mumeo. Siyo anafika wewe upo bize tu na marafiki au watoto wako. Muoneshe unamjali,
unamthamini na unampa kipaumbele maishani mwako. Ukifanya hivyo utamfanya mwanaume ajisikie yupo wenye mikono salama na atazidi kukupenda kwelikweli
Share:

Jan 21, 2021

Fahamu kilimo bora cha zao la Mtama

 


Mtama ni kundi la mbegu ndogo aina ya mazao ya nafaka au nafaka ambayo kwa jina la kisayansi unajulikana kama (Sorghum bicolor), ni mazao yanayolimwa sana duniani kote kwa ajili ya chakula na lishe Mtama hutoa mazao mengi hata kwenye hali ambayo haifai kwa kilimo cha aina nyingine za mazao ya nafaka. Mtama una uwezo mkubwa wa kustahimili ukame.

Mtama unaweza kutumika kwa kuchemshwa na kuliwa kama ulivyo, kusagwa na kutumika kwa uji, kutengenezea vinywaji kama vile bia, kuoka mikate, na aina nyinginezo za vitafunwa. Mmea wa mtama pia hutumika kwa ajili ya malisho ya mifugo kama vile hay  na sileji. Mtama unastawis vizuri kwenye mazingira yenye wastani wa milimita 400 – 700 za mvua kwa mwaka. Pia mtama unavumilia sehemu zinazotuhamisha maji, na unaweza kulimwa sehemu zenye mvua nyingi.

Mtaama unafaa pia kwa sehemu kame zenye wastani wa joto la chini kiasi cha nyuzi joto 18°C, ili kuweza kuota vizuri, na kiasi cha nyuzi joto 25-30°C ili kukua vizuri. Mtama hauwezi kuvumilia barafu. Mtama unaweza kukua kwenye aina zote za udongo. Kwa kiasi kikubwa unafaa zaidi kwenye udongo wa mfinyanzi, lakini pia kwenye udongo ambao una kiasi kidogo cha mchanganyiko wa kichanga. Mtama unaweza kuvumilia uchachu kwenye udongo kuanzia pH 5.0-8.5, na inavumilia udongo wenye chumvi kuliko yalivyo mahindi.

Aina za mtama
Kwa jumla kuna aina zaidi ya 30 za mtama zinazolimwa kama chakula. Mtama hustawi vizuri kwenye joto ikivumilia pia ukame. Hivyo ni nafaka muhimi kwenye maeneo yabisi za Afrika. Katika miaka ya nyuma kilimo chake kiliachwa mara nyingi kwa ajili ya mahindi kwa sababu mahindi huleta mazao makubwa zaidi kwa ekari. Lakini wakati wa ukame mahindi ni hasara na watu hurudi-rudi kwenye kilimo cha mtama.

Aina za mtama zinatofautiana kulingana na rangi zake, kuna nyeupe, nyekundu, na kahawia. Mbegu za asili huwa zinachavushwa kwa urahisi zaidi lakini mavuno yake huwa ni hafifu ukilinganisha na mbegu za kisasa. Hata hivyo, aina za kisasa zinazalishwa kwa gharama nafuu zaidi zinapopandwa kwa kufuata kanuni za kilimo bora.

Serena:  Ina punje za kahawia. Aina hii hustawi kwenye eneo lenye mvua za wastani na hukomaa katika kipindi cha siku 110. Aina hii huwa na shina na mizizi imara, ambapo huweza kuzalisha kiasi cha kilo 3,000 kwa hekari moja. Ambapo zinahitajika kilo 5 za mbegu kwa hekari moja. Aina hii ina uwezo wa kukabiliana na ugonjwa milia, kutu, na madoa ya kahawia kwenye majani.

Seredo:  Hii ni aina nyingine yenye punje za kahawia, na inapendekezwa Kulimwa kwenye eneo lenye mwinuko wa mita 1,500 kutoka usawa wa bahari. Aina hii huchanua baada ya siku 71 na hukomaa katika kipindi cha siku 120. Aina hii huwa ni ndefu, na ina uwezo wa kuzalisha kilo 5000 kwa hekari moja. Ina uwezo wa kukabiliana na ugonjwa wa milia, kutu, mabaka kwenye majani, na madoa ya kahawia kwenye majani.

Gadam: Inafanya vizuri katika sehemu ambazo si kame sana. Katika nchi nyingi mfano Kenya, aina hii ya mtama hutumika kutengenezea bia na pia kwa chakula. Aina hii huvumilia bungo na ugonjwa wa majani.

Hakika na Wahi:  Hizi ni aina mbili za mtama ambazo zimezalishwa na kituo cha Utafiti wa Kilimo cha Ilonga kwa ajili ya kuoteshwa kwenye mashamba yalioathiriwa na viduha. Mbegu hizi zina rangi ya manjano iliyopauka. Unga wa aina zote mbili zinafaa sana kwa kupika ugali.

Utayarishaji wa shamba na kupanda
Kwa kawaida mtama hupandwa kwa kutumia mbegu. Mbegu hupandwa shambani moja kwa moja baada ya shamba kuandaliwa, lakini pia zinaweza kurushwa shambani, kasha zikavurugwa pamoja na udongo. Unapaswa kutayarisha shamba la kupanda mtama, iwe ni kwa ajili ya malisho au chakula kabla mvua za msimu hazijaanza. Zao hili hufanya vizuri zaidi kwenye udongo ulio laini. Linaweza pia kupandwa kwenye udongo ambao haukulimwa vizuri na bado ukaota vizuri.

Nafasi:  Mtama unaopandwa kwa ajili ya malisho, unaweza kupandwa kwa nafasi ya sentimita 75×10. Aina za mtama ambazo zinalengwa kwa ajili ya lishe kwa binadamu na wanyama, zinahitaji nafasi kiasi cha sentimita 60×20. Nafasi hutoa mwanya wa kuwa na kiwango kikubwa cha malisho. Mkulima anaweza kupanda mbegu za mtama kiasi cha kilo 2.4-3.3 kwa hekari moja. Ni mara chache sana mbegu hupandwa kwenye vitalu na kuhamishiwa shambani baadaye.

Kupanda:  Mtama hupandwa mvua zinapoanza kunyesha. Mbegu ni lazima zifukiwe ardhini usawa wa sentimita 3 kwenda chini, hii itasaidia kuepuka kuota wakati ambao si msimu kamili wa mvua. Pia zinaweza kufukiwa kiasi cha sentimita 2 wakati ardhi inapokuwa na unyevu. Mtama unahitaji rutuba ya hali ya juu wakati wa kupanda na wakati wa kuota. Ni vizuri kutumia samadi au mboji iliyooza vizuri wakati wa kuandaa shamba.

Mseto:  Unaweza kupanda mtama mseto na mazao jamii ya mikunde, na kuongeza mboji shambani mwako. Hii inaweza kuwa njia nzuri zaidi ya kupata virutubisho vinavyohitajika. Mseto wa mazao jamii ya mikunde inashauriwa iwe ni kama vile maharagwe, kunde, n.k

Uangalizi na utunzaji
Ni lazima kung’oa baadhi ya mimea inapokuwa na urefu wa sentimita 30, au siku 30 baada ya kupanda, ili kuwa na uhakika wa nafasi ya sentimita 10 kati ya mstari na mstari kwa mtama unaokusudiwa kwa ajili ya malisho, na nafasi ya sentimita 20 kati ya mstari kwa mtama uliokusudiwa kwa ajili ya chakula na lishe ya mifugo.

Palizi ya mkono ifanyike walau mara mbili. Shamba la mtama ni lazima liwekwe katika hali ya usafi na kutokuruhusu magugu wakati wote hasa katika kipindi cha mwanzoni.
Share:

Jifunze kanuni za kilimo bora cha Rozela (Choya)

 


Rozela ni mmea wenye virutubisho vingi kama vitamini, na madini ya chumvichumvi.

Mmea huu hutumika kwa matumizi yafuatayo:
Hutumika kutengenezea juisi, jam, jellies, sauces, na mvinyo (pombe).
Hutumika kuukinga mwili na magonjwa kama saratani, ini na ukosefu wa lishe.
Unapunguza rehamu, unatibu presha.
Mmea wa Rozela wenye maua mekundu hujulikana kama choya-Dodoma.
Huitwa mkakaka(pwani) na wengine huutumia kama kiungo cha mboga(ndimu).
Majani yake yanaweza kuliwa kama mboga vilevile.
Ni zao la biashara na hutumiwa nyumbani Mrozela.
Mmea huu hukua na hufikia urefu wa mita 3.5 kwa msimu.
Mti pamoja na matawi yake vimenyooka • Majani yamepishana kimpangilio na kugawanyika katika sehemu 3 – 7 pembeni yakiwa kama msumeno.
Una rangi ya kijani, nyeusi hadi nyekundu.
Maua ni makubwa yenye rangi nyekundu hadi njano.
Una mzizi mrefu na hutoa maua wakati wa kiangazi.
Pia unavumilia ardhi yenye tindikali ya juu na ya chini pamoja na magonjwa.

Aina  za  rozela
Kuna aina 2  za Rozela
Hibiscus sabdariffa yenye vikonyo vya rangi nyekundu hadi njano ambavyo vinaliwa.
Hibiscus altissima Webster ambayo hupandwa zaidi kwa ajili ya kamba kamba (fibres) zake lakini vikonyo haviliwi.

Mahitaji ya Mrozela
Hali ya Hewa:
Maeneo ya tropiki yenye mvua kati ya 1500 – 2000 mm kwa mwaka.
Mwinuko wa hadi meta 600 kutoka usawa wa bahari.
Inavumilia joto na hali ya unyevunyevu.
Hupendelea udongo wa mchanga wenye rutuba ambao hupenyeka kwa urahisi.
Hata hivyo unaweza kukua kwenye aina mbalimbali za udongo.
Huhitaji palizi ya mara kwa mara ili kuondoa kivuli na majani.
Huvumilia mafuriko, upepo mkali na maji yaliyotuama.

Ulimaji wa Rozela
Uchaguzi wa eneo, utayarishaji wa eneo, uchaguzi wa mbegu
Mahitaji ya bustani : vikapu, mbolea, udongo, mchanga.
Tifua ardhi vizuri kwenda chini kama sentimeta 20.
Piga mashimo ya ukubwa wa sm15 X sm 15 na kina cha sm 5.
Panda mbegu kilo 11 – 22 kwa hekta.
Ni vyema kupanda mbegu kwa mistari.
Palizi katika mwezi wa kwanza ni muhimu sana.
Mbolea za asili zinafaa kutumika na husaidia sana.
Mtindo wa kubadilisha mazao (crop rotation) hutumika hasa kwa ajili ya mdudu anayeshambulia mmea huu kwenye mizizi (root knot nematode) Heleredera radicicola.
Unaweza kubadilisha na mazao ya kijani kama kunde, mahindi.
Mashamba madogo nyumbani: – Panda mistari halafu ikisha ota punguza iwe katika mistari ya meta 1 x meta 1.

Mashamba makubwa: – Mbegu zioteshwe kwenye kitalu halafu zipandwe shambani kwa upana wa meta1.3 hadi 2.6 na mistari ya upana wa meta 2-3.3 Magonjwa • Fungi: fangas (ukungu) mbalimbali hushambulia kwenye mizizi na majani – Nyunyiza dawa, fungicides Kumbuka: Uangalizi wa shamba unahusisha; – Palizi, Kukata mapukutu, kufyeka – Kunyweshea – Uwekaji mbolea – Uwekaji dawa kwa wadudu waharibifu

Uvunaji wa Rozela
Uvunaji wa matunda na vikonyo hufanyika majuma 3 baada ya maua kuchipua.
Inashauriwa vikonyo viondolewe baada ya kupika matunda.
Kwa Rozela ya kamba: kupanda hadi kuvuna ni miezi 3-4 na ivunwe wakati mimea inatoa maua.
Mimea ikatwe chini kabisa na kisha kuning’iniza ili kamba ziachane na mti – Kamba zioshwe na kuanikwa juani – Mashine zipo na zinaweza kutumika kwa ajili ya kutenganisha kamba na mti.
Ukaushaji Unafanywa kwa kutumia – solar dryer – chekecheke – Kuanika moja kwa moja juani – Kutumia majamvi kwa kukaushia matunda yenye mbegu

Maandalizi.
Andaa turubai, jamvi, mkeka nk.
Bandua vikonyo.
Hifadhi matunda yenye mbegu Kuhifadhi.
Weka rosela iliyokauka kweye mifuko safi ya nailoni au viroba.
Hifadhi mifuko kwenye chumba kisafi chenye mzunguko mzuri wa hewa na kisiwe chenye unyevunyevu

Uvunaji wa kiuchumi
Uvunaji wa vikonyo kilo 1.5-7.5 kwa mmea.
Kilo 17000-19000 kwa hekta.
Uzalishaji wa kamba ni kg 1700 – 3500 kwa hekta
Kiasi cha kamba kwenye rosela ni 5%
Matumizi ya Rozela – Majani, matunda, maua, vikonyo, mbegu, mizizi
Vikonyo vya matunda hutumika kutengenezea jams, jellies, sauces na mvinyo.
Vikonyo pia hutumika kuweka rangi na ladha kwenye vyakula.
Majani machanga huliwa kama mboga.
Mbegu hutumika kwa ajili ya kuongeza nguvu za kiume
Matunda yake yanaliwa.
Kamba zake hutengenezea vitu mbali mbali.
Rozela pia hutoa mafuta.
Inatumika kutengeneza mvinyo mzuri  sana.

Matumizi Ya  Rozela kama dawa asilia
Huongeza nguvu za kiume.
Hutibu magonjwa ya tumbo, majipu, matatizo ya moyo, kikohozi, kansa (vikonyo), homa homa, na magonjwa ya akili.
Hupunguza kiwango cha kulewa kwa mtu anapokunywa pombe.
Maua yake ni mazuri sana katika kupunguza lehemu ( Kolestrol ) kwenye damu.

Rozela  ni zao lenye matumizi mengi yenye faida licha  ya kutumika kama chakula, lakini pia linaweza  kutumika kama  zao la biashara  na hivyo kutengeneza  nafasi nyingi  za ajira.  Ewe kijana mjasiriamali, una ngoja nini ? Anza sasa, lima Rozela,upate kubadilishe maisha yako.
Share:

Magonjwa ya kuku yanayotibika kwa aloe vera (shubiri mwitu)

 

Shubiri mwitu (Aloe VERA) ni mmea ambao umekuwa ukitumika kwa kutibu magonjwa mbalimbali ya binadamu na mifugo. Mmea huu unatumika sasa kutengeneza sabuni, dawa za binadamu na wanyama na mambo mengine mengi.

Na kwa sababu ya madawa mengi ya kiwandani kushindwa kutibu baadhi ya magonjwa kwa sababu wadudu wametengeza ukinzani, ipo haja kubwa ya kuweka umuhimu kwenye madawa ya asili yatokanayo na mimea.

Mmea wa aloe vera unauwezo wa kutibu magonjwa ya kuku hasa coccidiosis na kwa kiasi fulani Newcastle disease. Tafiti zilifanyika kwa kutumia mti huu kutibu ugonjwa coccidiosis ambao mti huu unaweza kutumiwa kama mbadala wa dawa za viwandani.
Maji maji ya mmea huu yanauwezo wa kutibu magonjwa na kuponyesha majeraha yanayotokana na maambukizi ya magonjwa pamoja na kupandisha kinga ya kuku kwa asilimia 50 dhidi ya maonjwa mbalimbali.Mmea wa aloe vera unaweza kupandwa maeneo ya karibu na mabanda ya kuku ili kurahisisha upatikanaji wake na unakubali maeneo karibu yote.

Shubiri mwitu kwa ukuaji wa kuku Kulingana na tafiti zilizofanywa na Bejar (Chuo kikuu cha Kilimo na Misitu cha Samar) na Clapo (Chuo Kikuu cha Ufilipino Mashariki) inaonyesha kuwa ziada ya Shubiri mwitu kwenye maji inasaidia kwa kiasi kikubwa kuku kukua haraka.
Mililita 15 had 20 za maji ya shubiri mwitu yakichanganywa na lita tano za maji kila siku kwa kuku 90 yanauwezo wa kusaidia ukuaji wa kuku na kuongeza uzito wa ukilinganisha na wale ambao hawajapewa.

Uandaaji wa Shubiri mwitu Kunjwa:
Shubiri mwitu (moja) inaweza kukatwe vipande vipande na kulowekwa ndani ya maji ya kunywa kiasi cha lita 1-hadi 3 kutegemeana na idadi ya kuku. Viache humo kwa siku kadhaa hadi unapobadilisha maji ndipo uviweke vingine. Ukiweza kuchuja mchuzi wa shubiri mwitu basi unakuwa ukitumia mililita 15 ndani ya lita tano ya maji ya kunywa kuku kwa kuku 90 kama unakuku wachache basi punguza kiasi cha dawa au ongeza kama ni wengi.

Vidonda:
Kuku wenye vidonda kama kwa ugonjwa wa mdondo (Newcastle Disease) inakubidi utengeneze unga. Kata vipande vidovidogo vya shubiri mwitu kisha changanya na pumba kidogo, vitwange na kuvichekecha ili upate unga laini. Uanike na kisha tunza vizuri tayari kwa kuutumia mara kuku wauguapo. Kuku wenye vidonda waoshwe vizuri kwa maji safi na sabuni pamoja na chumvi kidogo. Baada ya hapo paka unga wa shubiri kwenye vidonda hivyo.
Share:

Ufugaji wa kuku unavyoweza kukutengenezea kipato cha kudumu

 

Kuna mambo kadhaa ya kuzingatia kabla ya kuchagua aina bora ya kuku wa kufuga ili ikuletee faida uliyodhamiria. Ufugaji unaweza kukutengenezea kipato cha ziada au kukupa ajira ya kudumu kama utazingatia yafuatayo.


1. Gharama
Gharama zitakuongoza kufanya uchaguzi. Kuku wa kisasa ni gharama sana.
Pia wanahitaji usimamizi wa hali ya juu, lishe kamili na bora ilikuwawezesha kuzalisha
vizuri na kwa ufanisi. Kuku wa kienyeji/asili wana gharama ndogo na rahisi kuzoea mazingira ya huku kwetu.

Wakipata matunzo bora wanaweza kuboresha uzalishaji. Hata hivyo ukitaka kufuga idadi
kubwa na kutumia mlo kamili(balance diet),ni vyema kuchagua kuku chotara(hybrid).
     
2. Hali halisi ya soko
Ni muhimu sana kuzingatia hali halisi au uhitaji wa soko lililokuzunguka. Kama soko lipo la kuridhisha chagua kuku chotara wenye uzito wa wastani. Kama mayai na nyama vinatoka na pia upatikanaj wa mlo kamili     (kuku wa kahawia) ni wa uhakika.

kama unataka kuuza mayai,zingatia jamii ya kuku wepesi (light breed) kuku wale weupe wa mayai. Mazingira mengine tofauti na hapo chagua jamii ya kuku wazito(heavier) mara nyingi wale wa kahawia (brown layers)  ndio chaguo linalostahili.

Kama unaishi maeneo ya mbali na soko na unataka kuzalisha mayai kwa matumizi ya nyumbani,na kuuza mayai ya ziada na nyama kwenye eneo ulilopo,hapo chagua kuku wa asili/kienyeji.

 3. Uzoefu
kuna msemo unasema "experience is the best teacher" mwalimu mzuri n uzoefu, kama huna uzoefu hata kidogo ni vyema ukaanza kwa kufuga kuku wa asili ambao ni wa gharama nafuu.

4. Usimamizi wa mradi/banda
kama usimamizi wa banda au mradi wako ni mzuri, anza kufuga kuku wa kisasa ambao wanafaida kubwa usimamizi mbovu ni sababu moja wapo ya kushindwa kufanya vizuri kwa miradi mingi na hivyo kupelekea kufungwa. Usimamizi kwenye :Usafi,kulisha kiasi sahihi na kwa muda muafaka, kutoa taarifa haraka, utunzaji kumbukumbu na mengineyo.

5. Mapendekezo ya wenyeji
Inategemea na maeneo,sehemu nyingine hasa mjini, watu hupendelea mayai ya kahawia au yenye kiini cha njano, wengine wanapendelea mayai ya rangi nyeupe.Zingatia mahitaji ya watejwa kwani kumbuka "mteja ni mfalme".

 6. Upatikanaji wa mbegu za kuku kiurahisi
kuku hawa wa kisasa mara nyingi huwa hawapatikani kwa urahisi, inategemea na upatikanaji katika eneo husika.
Share:

Naibu Waziri Kipanga aagiza Vyuo vya VETA kwenye Wilaya 25 vyote vikamilike kwa wakati

Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Mhe. Omary Kipanga amewaagiza wasimamizi wote wa miradi ya ujenzi wa vyuo vya Elimu na mafunzo ya ufundi stadi (VETA) unaotekelezwa katika Wilaya 25 nchini, kuhakikisha ujenzi huo unakamilika ifikapo Machi 31 mwaka huu.

Mhe. Kipanga ameyasema hayo hivi karibuni wakati akiwa kwenye ziara ya kukagua maendeleo ya ujenzi wa vyuo hivyo katika Wilaya za Bahi na Chemba mkoani Dodoma ambapo amesema vyuo hivyo vinatakiwa vikamilike muda  huo ili kuruhusu mafunzo kuanza kwa wakati uliopangwa.


"Nawaagiza wasimamizi wote wa miradi ya ujenzi wa vyuo vya VETA katika Wilaya 25 nchini, kuhakikisha ujenzi wa vyuo hivyo unakamilika ifikapo tarehe 31 Machi mwaka huu ili mafunzo yaweze kuanza kama ilivyopangwa," amesema Mhe. Kipanga.

Aidha Mhe. Kipanga amewashauri wasimamizi wa ujenzi wa miradi hiyo kutafuta suluhisho mbadala kwa changamoto wanazokutana nazo ili changamoto hizo zisiwe sababu ya kufanya ujenzi huo usikamilike kwa wakati.

"Iwapo muuzaji wa vifaa mfano mabati, nondo au sementi anashindwa kuwaletea vifaa hivyo kwa wakati, tafuteni muuzaji mwingine atakayeweza kuwaletea ili msikwame kwenye utekelezaji wa miradi hii," amesema Mhe. Kipanga.

Naye Mkuu wa Wilaya ya Bahi, Mwanahamisi Munkunda akiongea katika ziara hiyo amemhakikishia Naibu Waziri Kipanga kuwa wamepokea maelekezo yake na kuahidi kushirikiana kuhakikisha ujenzi unakamilika kwa wakati uliopangwa.

"Mheshimiwa Naibu Waziri tumepokea maelekezo yako kama Halmashauri na tunakuahidi kushirikiana bega kwa bega na wasimamizi wa mradi kuhakikisha ujenzi huu unaisha kwa muda uliopangwa," amesema Munkunda.

Awali akisoma taarifa ya ujenzi wa chuo cha VETA Wilaya ya Chemba, msimamizi wa mradi Mhandisi Richard Mwakapeje amesema ujenzi wa chuo hicho umekamilika kwa asilimia 68 na kwamba mpaka sasa mradi umegharimu jumla ya Sh. Milioni 898.

 

Share:

Mambo matano usiyoyafahamu kumhusu Joe Biden

Mwanachama wa Democrat mwenye umri wa miaka 78 alichukua madaraka siku ya Jumatano katika hafla isiyo ya kawaida kwa sababu ya hatua kubwa za usalama ambazo zilipitishwa kuzuia mashambulio na uwezekano wa kutokea vurugu.

Biden, ambaye alikuwa Makamu wa Rais wa Marekania wakati wa utawala wa Barack Obama, anarudi Ikulu na jukumu la haraka la kushughulikia mgogoro wa kiafya na kiuchumi vinavyosababishwa na janga la virusi vya corona.

1. Siasa

Joe Biden aliingia katika siasa wakati wapiga kura wengi wa leo walikuwa hawajazaliwa.

Kazi yake huko Washington DC ilianza katika Seneti mnamo 1973, ambapo alishinda kiti kwa jimbo la Delaware akiwa na miaka 30 tu.

Kuwasili kwake katika siasa kuliambatana na moja ya wakati mbaya zaidi wa maisha yake, ambayo tutazungumza baadaye.

Akiwa seneta, Biden alijiimarisha kuwa mwanasiasa wa karibu, mpatanishi na mwenye uwezo wa kufikia makubaliano na wapinzani wake.

Alifanya pia maamuzi ambayo hayakupongezwa sana, kama sheria ya haki ya jinai ya 1994 aliandika na kupitisha wakati wa utawala wa kwanza wa Bill Clinton.

Marekebisho hayo yalilenga kupunguza machafuko yaliyozidi miongo kadhaa, lakini ilisababisha kufungwa kwa watu wengi, na athari kubwa kwa watu weusi na Walatino.

Kwa kazi yake ya muda mrefu ya seneta, lazima tuongeze miaka yake nane akiwa Makamu wa Rais wa Obama (2009-2017), ambaye alijenga uhusiano mzuri zaidi.

Urafiki kati ya Obama na Biden ulinaswa katika picha nyingi za utawala wake na wakati uliofuata.

Hii ilikuwa mara ya tatu kwamba alijaribu kuwa Rais wa nchi hiyo.

2. Janga lililotikisa safari yake ya kisiasa

Kwa bahati mbaya, furaha ya kushinda uchaguzi wa Seneti haikudumu kwa muda mrefu.

Wiki chache baada ya ushindi wake, familia yake ilipata ajali mbaya ya gari wakati alipokuwa Washington, DC, akihojiana na wafanyakazi wa ofisi yake mpya.

Mkewe Neilia na watoto watatu wa wenzi hao walikuwa wakirudi kutoka kununua mti wa Krismasi wakati lori lilipogongana na gari lao.

Mwanamke huyo, 30, na binti mdogo, Naomi, mwenye miezi 13, walifariki.

Mke wa kwanza wa Biden, Neilia, alifariki pamoja na binti mdogo wa wenzi hao katika ajali ya gari.

Watoto - Beau, 3, na Hunter, 2, walijeruhiwa vibaya na kulazwa hospitalini, lakini walinusurika.

Kipindi cha tofauti cha uchungu kilianza katika maisha ya Biden.

3. Maumivu

Biden, ambaye alikula kiapo katika ofisi ya Seneti katika chumba cha hospitali ambapo mtoto wake Beau alikuwa amelazwa, hakujua ikiwa ataendelea na kazi yake kama seneta.

''Nilivunjika moyo''.

Alilelewa katika familia ya Kikatoliki ya wafanyakazi, baba yake alikuwa akimpa moyo wa kusonga mbele.

Ndivyo alifanya. Aliamua kujitupa kazini, lakini bila kuacha watoto wake.

Joe na Jill Biden walioana miaka 40 iliyopita.

Katika miaka yake ya kwanza akiwa seneta: kila siku alifanya safari ya kwenda na kurudi kwa gari moshi kati ya nyumba yake huko Wilmington, Delaware, na Washington DC, zaidi ya kilomita 300 kwa siku kuwa karibu na yake .

Hivi ndivyo Biden alivyoanzisha uhusiano wa karibu na watoto wake ambao uliimarika tu walipokuwa watu wazima.

Mnamo 1977, Biden alimuoa Jill, profesa wa chuo kikuu ambaye ana binti, Ashley, na ambaye aliweza kujenga familia yake na yeye.

Wengi walimwona Beau kama mrithi wa baba yake katika siasa.

Baada ya kutumikia Iraq na Jeshi la nchini humo mnamo 2008, Beau alikuwa mwanasheria mkuu wa serikali ya Delaware.

Beau Biden alikuwa na umri wa miaka 46 alipopoteza maisha mwezi juni mwaka 2015.

Lakini mnamo 2013 aligunduliwa na aina nadra ya uvimbe wa ubongo na akafariki miaka miwili baadaye.

Kupoteza watu kama hao wa karibu kulimbadili Biden.

Wale wanaomjua vizuri wanasema kwamba ana "nguvu kubwa ya uelewa", tabia ambayo iliangaziwa wakati wa kampeni na tangu ushindi wake wa uchaguzi kumwasilisha kama mtu anayefaa kuponya majeraha na kuiunganisha tena nchi.

4. Uwajibikaji duniani

Biden ametetea hitaji la kujenga upya uhusiano wa Marekani na nchi washirika ambazo, kwa maoni yake, zimeathiriwa wakati wa urais wa Trump.

Anaahidi kurudi kwenye mkataba wa Paris kupambana na mabadiliko ya tabia nchi na kwa Shirika la Afya Ulimwenguni, kwa mfano.

Hakosi uzoefu: aliongoza Kamati ya Mahusiano ya Kigeni ya Seneti na anajivunia kwamba "amekutana na viongozi wote muhimu wa ulimwengu katika miaka 45 iliyopita."

Maamuzi yake katika nyanja ya kimataifa hayaja kuwa bila kukosolewa.

Mnamo 1991 alipiga kura dhidi ya Vita vya Ghuba; Hatahivyo mwaka 2003 alikuwa akiunga mkono uvamizi Iraq na baadaye akawa mkosoaji wa ushiriki wa Marekani katika nchi hiyo.

Alimshauri Obama asifanye operesheni ya vikosi maalum ambayo ilimalizika kwa kifo cha Osama Bin Laden.

Republican wanapenda kusema kwamba Robert Gates, Waziri wa zamani wa ulinzi wa Obama, alisema "hakuna njia mtu yeyote kutompenda Biden," lakini kwamba amekuwa "akikosea karibu kila sera kuu ya kigeni ya masuala ya usalama wa kitaifa. Katika miongo minne iliyopita. "

Gates hivi karibuni alibainisha kuwa maneno yake yalitafsiriwa nje ya muktadha.

5. Upinzani

Wapinzani wa Biden wanasema yeye ni wa zamani aliyepitwa na wakati, mzee sana.

Mtindo wake wa kuwa mtu mwenye msimamo umemsababishia shida, kama vile wakati aliposema katikati ya kampeni kwamba ikiwa Mwafrika-Mmarekani hakushawishika kumpigia kura ilimaanisha hakuwa mweusi, kauli ambazo baadaye aliomba msamaha.

Joe Biden amekuwa rais na aliyepata kura nyingi katika historia ya Marekani

Ingawa wapinzani wake wa Republican walijaribu kumuonesha kama mtu aliye na shida ya kiakili Biden alifanikiwa kupuuza na kuwa rais aliyepigiwa kura zaidi katika historia ya Marekani.

Cha kufurahisha, wakati wa kutathmini miaka michache iliyopita ikiwa au alihimizwa kushiriki katika kinyang'anyiro cha urais 2016, Biden alisema: "Ninaweza kufa mtu mwenye furaha bila kuwa rais."


 

Share:

Merkel atetea vikwazo vya kupambana na COVID-19

 


Kansela wa Ujerumani Angela Merkel leo ametetea uamuzi wa kurefusha muda wa kufungwa kwa shughuli za umma nchini mwake hadi katikati ya mwezi unaokuja, akisema ni muhimu kwenye kupunguza kasi ya kusambaa kwa aina mpya kirusi kipya cha corona. 

Akizungumza kwenye mkutano na waandishi habari, Merkel amesema wakati vizuizi vilivyowekwa vinaonesha kupunguza kiwango cha maambukizi, litakuwa kosa kubwa kulegeza masharti hayo hivi sasa nchini Ujerumani. 

Merkel amesema ugunduzi unaonesha aina mpya ya kirusi cha corona inaambukiza zaidi kuliko ile ya awali, na ndiyo sababu kuu ya kuongezeka kwa kasi kwa mambukizi COVID-19 nchini Uingereza. 

Ujerumani ambayo imekuwa chini ya vizuizi tangu mwezi Novemba, imeripoti zaidi ya vifo1,000 na mambukizi mapya zaidi ya 20,000 katika muda wa saa 24 zilizopita.


Share:

Fahamu mataifa 10 barani Afrika yenye pasi zenye uwezo mkubwa

Mwaka 2021 unapojiandaa kusafiri kwa kutumia pasi yako ya kusafiria ni vyema kujua ni wapi pasi ya nchi yako inaweza kukupeleka.

Jinsi pasi ya kusafiria ya taifa lako inavyoweza kukuingiza katika mataifa mengi bila kutumia visa ndivyo jinsi kibali hicho kilivyo na uwezo .

Kila miezi mitatu kulingana na mtandao wa BBC Pidgin, Shirika la Henley Passport Index linashirikiana na shirika la usafiri wa kimataifa IATA ili kuripoti kuhusu uwezo wa pasipoti ya kila taifa wakati wa usafiri bila kutumia visa.

Katika robo ya kwanza ya mwaka 2021 shirika hilo limetoa idadi ya mataifa 10 yalio na pasipoti zenye uwezo mkubwa barani Afrika.

Pasipoti zenye uwezo mkubwa barani Afrika

Katika orodha hiyo taifa la Sycheles ndilo lenye pasipoti yenye uwezo mkubwa barani Afrika ikiwa na uwezo wa kukuingiza katika mataifa 151 bila kutumia Visa.

Katika nafasi ya pili, ni nchi ya Mauritius ambayo kibali chake cha usafiri kinaweza kukusaidia kuingia katika mataifa 142 bila kutumia Visa.

Taifa la tatu ni lile la Afrika Kusini ambalo unapoitumia pasipoti yake inaweza kukupeleka katika mataifa 101 bila kutumia visa.

Nafasi ya nne katika orodha hiyo ni taifa la Botswana ambalo pasipoti yake inaweza kukuingiza mataifa 85 bila kutumia visa.

Mataifa mengine yenye pasipoti zinazokaribiana kwa uwezo ni pamoja na Namibia, Lesotho, Eswatini na Malawi.

Pasi ya taifa la Nigeria inaweza kukuingiza katika mataifa 46 bila kutumia visa duniani, huku ile ya Ghana ikiwa na uwezo wa kukupeleka katika mataifa 65 nayo ya Cameroon ikikusafirisha na kukuingiza katika mataifa 49 bila ya kutumia visa.

Habari za hivi karibuni kuhusu pasi kumi zenye uwezo mkubwa Afrika zinaonesha kwamba Kenya ilishuka katika orodha hiyo na kuwa nambari 11.

Pasipoti zenye uwezo mkubwa duniani

Katika miaka mitatu mfululizo pasipoti ya Japan inasalia nambari moja kama pasi yenye uwezo mkubwa dunia ikiwa na uwezo wa kukuingiza katika mataifa 191 kote duniani bila kutumia visa.

Miaka michache iliopita walikuwa wakishikilia uwezo huo sawa na Singapore.

Hatahivyo Singapore imeshuka nafasi moja chini na kuwa nambari mbili huku pasi yake ikiwa na uwezo wa kukuingiza katika mataifa 190 duniani bila kutumia visa.

Korea Kusini na Ujerumani zinashikilia nafasi ya tatu kwa pamoja.

Mataifa matatu ambayo pasipoti zao zina uwezo wa chini duniani ni Syria, Iraq na Aghanistan.

 

Share:

Mkude aomba msamaha Simba

 


Kiungo mkabaji wa klabu ya Simba, Jonas Mkude amejitokeza rasmi na kuomba radhi kutokana na tuhuma za utovu wa nidhamu zilizokuwa zikimkabili.

Mkude ambaye ni mchezaji Mwandamizi wa kikosi cha Simba hajaichezea Simba tangu  Desemba 23, mwaka jana alipocheza mchezo wa michuano ya klabu bingwa Afrika dhidi ya FC Platinum.

Akiomba radhi hiyo Mkude amesema: "Tumeumbwa kukosea lakini haimaanishi nitakosea tena, mimi ni Mwanasimba mwenzenu na klabu hii ni sehemu ya maisha yangu.

"Naamini wachezaji wenzangu, benchi la ufundi, viongozi, wanachama na mashabiki mtanielewa na kunisamehe,"


Share:

China ina matumaini ya kuboreka mahusiano yake na Marekani

 


China leo imempongeza rais wa Marekani Joe Biden aliyeapishwa jana kuchukua hatamu za uongozi na kutoa wito kurekebishwa mahusiano kati ya Beijing na Washington baada ya miaka minne ya uhasama chini ya Donald Trump. 

Msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni wa China Hua Chunying amewaambia waandishi habari mjini Beijing, kuwa wito wa kuwepo umoja uliotolewa na Biden jana, ndiyo jambo linalohitajika kwenye mahusiano ya pande hizo mbili. 

Msimamo mkali wa utawala wa Trump dhidi ya China katika masuala ya biashara, haki za raia, janga la virusi vya corona na nguvu za kijeshi ulichochea kudodora kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya madola hayo mawili yenye nguvu. 

Ingawa Biden anatarajiwa kuendeleza msimamo mkali wa nchi yake kwa China, lakini atatumia lugha laini na kujaribu kufanya kazi pamoja na taifa hilo la mashariki ya mbali kwenye masuala ya kimataifa.


Share:

Marekani kujiunga na mpango wa chanjo wa COVAX

 


Marekani imetangaza leo kuwa inajiunga na mpango wa Umoja wa Mataifa wa kutoa chanjo ya virusi vya corona kwa usawa kati ya mataifa tajiri na masikini duniani. 

Mshauri mkuu wa masuala ya afya nchini humo Anthony Fauci, amesema baadae leo rais Joe Biden atatia saini amri ya kuwezesha Marekani kuwa sehemu ya mpango huo unaofahamika kama COVAX. 

Tangazo hilo linakuja saa chache tangu rais Biden alipositisha hatua ya mtangulizi wake Donald Trump ya kuitoka Marekani kutoka Shirika la Afya duniani WHO. 

Wakati huo huo utawala wa Biden leo umetangaza mpango wa taifa wa kukabiliana na janga la virusi vya corona wa dola Trilioni 1.9 unaojumisha matumizi kwa ajili ya chanjo na upimaji wa COVID-19.


Share:

Kiwanda cha TWIGA CEMENT wamkabidhi RC Kunenge mifuko 800 ya saruji kwaajili ya ujenzi wa madarasa Dar

Mkuu wa Mkoa wa Dar es salaam Mhe. Aboubakar Kunenge Leo amepokea mchango wa mifuko 800 ya Saruji kutoka Kiwanda Cha Twiga Kama sehemu ya kuunga mkono jitiada za Serikali ya Mkoa huo Katika kutatua changamoto za uhaba wa Vyumba vya madarasa.


Akipokea Mchango huo RC Kunenge amesema Saruji hiyo itasaidia kwa kiasi kikubwa katika Ujenzi wa Vyumba vya madarasa na kuwezesha wanafunzi kusoma pasipo usumbufu wowote.

Aidha RC Kunenge amesema hadi kufikia Sasa Mkoa huo umekamilisha Ujenzi wa Madarasa 80 kati ya madarasa 339 yanayojengwa kwaajili ya wanafunzi waliofaulu kujiunga na kidato Cha Kwanza na kukosa nafasi Kutokana uhaba wa madarasa ambapo ameeleza kuwa Hadi kufikia February 28 madarasa yote yatakuwa yamekamilika.

Hata hivyo RC Kunenge amesema changamoto za uhaba wa Vyumba vya madarasa ni matokeo mazuri ya mwitikio wa wananchi Katika suala la elimu bila malipo ambapo kwa mwaka huu pekee makadirio ni kuandikisha wanafunzi zaidi ya 78,000 wa darasa la Kwanza.

Baada ya kupokea shehena hiyo ya Saruji RC Kunenge amekabidhi kwa Mkuu wa Wilaya ya Ubungo alieambatana na Mkurugenzi wa Manispaa na Meya wa Manispaa hiyo na kuwataka kuhakikisha Saruji hiyo inaenda kufanya kazi iliyokusudiwa.


Kwa upande wake Meneja Biashara wa Kiwanda Cha Twiga Cement Mhandisi Danford Semwenda amesema wameamua kutoa mchango huo Kama sehemu ya utatuzi wa changamoto za elimu kwa jamii ambapo wamemuahidi RC Kunenge kuwa wataendelea kushirikiana na Mkoa kwenye masuala mbalimbali ya kijamii.

 

Share:

TAKUKURU Manyara inamsaka Mganga wa Kienyeji alieruka dhamana

 


Taasisi ya Kuzuia na kupambana na Rushwa Mkoani Manyara inamtafuta Mganga wa Jadi aitwaye Luhanga Mindi Mabeshi baada ya kuruka dhamana.

Taarifa iliyotolewa na Mkuu wa Takukuru Manyara Holle Makungu imeeleza kuwa Mabeshi alihukumiwa na Mahakama ya Hakimu Mkazi Manyara iliyokaa chini ya 

Mheshimiwa Simon Kobello kwenda jela miaka miwili  katika kesi namba CC.05/2019 ilitolewa tarehe 09/09/2020 bila ya mshtakiwa kuwepo mahakamani kwa kuwa aliruka dhamana.

Makungu amesema Mabeshi kabla ya kukamatwa na kushtakiwa, alikuwa akijitambulisha kuwa ni mpelelezi kutoka Umoja wa Waganga wa Jadi na Tiba Asili Tanzania (UWAWATA). 

Hivyo alikuwa amejipa kazi ya kuwakagua waganga wa jadi kisha kuwaomba rushwa kwa maelezo kuwa wanafanya tiba chonganishi hadi alipokamatwa na kushtakiwa Mahakamani kwa makosa ya kuomba na kupokea rushwa ya shilingi laki mbili (Sh. 200,000/=).

Hati za kumkamata zimeshatolewa na Mahakama, hivyo yoyote atakayemuona atoe taarifa TAKUKURU iliyokaribu au namba zetu za dharura 113. Mabeshi huwa anapendelea kutembelea Mikoa ya Mwanza, Shinyanga, Singida na Manyara.

Share:

Uturuki yatuma salamu za rambirambi Madrid


 Uturuki imetuma salamu za rambirambi baada ya mlipuko kutokea na kusababisha vifo Madrid nchini Uhispania.

Taarifa iliyoandikwa na kutolewa na Wizara ya Mambo ya nje, ilieleza kuwa Uturuki imepokea kwa habari kwamba watu wamepoteza maisha na kujeruhiwa katika mlipuko mbaya huko Madrid.

"Tunatoa pole kwa watu wa Uhispania na Serikali nzima kwa ujumla na kuwaombea rehma za Mwenyezi Mungu wale waliopoteza maisha.Tunawaombea shifaa wale wote waliojeruhiwa." iliongeza taarifa hiyo.

Kulingana na taarifa za awali, watu 2 wameripotiwa kufariki kwenye mlipuko uliotokea katika jengo moja lililoko katikati mwa mji mkuu wa Madrid nchini Uhispania.

Mlipuko huo ulitokea mwendo wa saa 15:00 (17:00 kwa saa za Uturuki) kwenye jengo la nyumba katika kitongoji cha Puerto de Toledo mjini Madrid.

Kulingana na picha zilizochapishwa kwenye mitandao ya kijamii, jengo hilo lilikumbwa na uharibifu mkubwa kutokana na mlipuko huo.

Vyombo vya habari vya ndani vimedai kwamba mlipuko huo unaweza kuwa umetokana na uvujaji wa gesi.

Share:

Kijiji kitakachokaribisha “Lambalamba” Kuwekwa chini ya Ulinzi


 Mkuu wa Mkoa wa Rukwa mh. Joachim Wangabo amemuagiza Kamanda wa jeshi la Polisi Mkoani humo kuhakikisha anafanya msako wa Kijiji kwa Kijiji kuwasaka na kuwakamata waganga wa kienyeji wanaopiga ramli chonganishi maarufu kama “Lambalamba” kwa kosa la kuwadanganya wananchi, kuwadhulumu pesa zao na hatimae kuwaacha wakiendelea kuwa masikini.

Aidha, Mh. Wangabo amesema kuwa nchi hii haiwezi kuendeshwa kwa Imani za kishirika ambazo zinarudisha nyuma juhudi za wananchi katika kujikwamua na umasikini  na hivyo amemuelekeza kamanda huyo wa Polisi kukiweka chini ya ulinzi Kijiji chochote kitakachoonekana kinawaficha waganga hao ama kutotoa ushirikiano kwa jeshi hilo.

Amesema kuwa anawashangaa wazazi wanaoshindwa kuwahudumia Watoto wao mahitaji ya shule ili wapate elimu na matokeo yake anatumia pesa hiyo kumpatia mganga huyo ili aweze kumsafishia mji wake na kuongeza kuwa wazazi na wananchi wanaofanya vitendo kama hivyo wamejiroga wenyewe kwa kushindwa kujitambua.

“RPC anzisha msako kamata hawa lambalamba wote, bonde la Ziwa rukwa kuanzia kule chini (Kijiji cha Kasense) mpa kule (Kijiji cha)Kilyamatundu (umbali km 174) kote saka nah uku juu saka, kila unayesikia kamata, hatuwezi kuendesha nchi namna hii kwa Imani za kishirikina, haiwezekani, kama kuna kijiji ambacho kinazuia zuia, kama Kijiji chote weka ndani, ninaagiza Kijiji chote kamata weka ndani, hatutaki ujinga, tutakizingira Kijiji hicho hakitoki kitakuwa chini ya ulinzi, tutakiweka chini ya ulinzi juu na chini,”Alisisitiza.

“Mnazidi kuwa masiki mnajiletea umasikini na wao walishajua kuwa ni wajinga haw ana wajinga ndio waliwao, wanakuja huku wanasema leta hela na wewe unatoa hela wakati unamahitaji ya msingi, nyumba yako familia yako umeitelekeza halafu unampelekea lambalamba hazikutoshi wewe, unapaswa hata kuombewa kabisa,” Alisema.

Mh. Wangabo ametoa maagizo hayo baada ya mkuu wa Wilaya ya Sumbawanga Dkt. Khalfan Haule kutoa taarifa ya matukio hayo katika Kijiji cha Malonje, Kata ya Mollo ambapo llimefanyika tukio la upandaji wa miparachichi 100 katika Shule ya msingi ya Kijiji hicho katika maadhimisho ya undaji wa miti kimkoa ambayo hufanyika kila tarehe 19 ya mwezi wa kwanza.

Wakati akitoa taarifa hiyo Dkt. Haule alisema kuwa pamoja na kuwa “Lambalamba” hao hawajafika katika Kijiji hicho cha Malonje lakini kuna kamati ambazo zimeanza kuundwa kwaajili ya mapokezi ya hao “Lambalamba” pampoja na kuwachangisha fedha wananchi ambao wanatumia fedha zao ambazo zingewafaa kwaajili ya maendeleo yao na maendeleo ya Kijiji chao.

Katika Maelezo yake hayo Dkt. Haule aliongeza kuwa Waganga hao wanapitia kwenye ofisi za Matawi za Chama cha Mapinduzi (CCM) kupitisha fomu zao na kuwasainisha wananchi na kuwachangisha kuanzia Shilingi 10,000/=, 300,000/= hadi Milioni Moja.

“Fedha kwaajili ya maendeleo yao Wananchi kwa mfano kupanda miti, watakwambia hawana lakini fedha kwaajili ya kumleta Lambalamba hapa kila kaya itatafuta, uongo kweli? Watatafuta, kama hana atauza ng’ombe, atauza mbuzi, juzi walipita kule (Kijiji cha) Mawenzusi, Mwenyekiti wa tawi wa Chama cha Mapinduzi, balozi na Mwenyekiti wa kitongoji ndio waliowakaribisha, tuliwakamata n ahata hapa wakija balozi, wale wanaoitwa Lambalamba ile kamati ya mapokezi hasa wale vwazee wa mil ana viongozi watakaowapokea au mwananchi tutawakamata,” Alisema. Kwa upande wake

Mwakilishi wa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi (CCM) Mkoa ambaye pia ni Mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi Mkoa Ndg Enos Budodi amesema kuwa hatawapokea wala kuwapa ushirikiano viongozi wote wa CCM watakaojihusisha na kuwapokea “Lambalamba” hao katika maeneo yao kuanzia ngazi ya shina na kusema, “ Yeyote atakayekamatwa kuhusiana na suala la Lambalamba asije.”

Share:

Popular Posts

Copyright © MUUNGWANA BLOG | Powered by Blogger